Fourth Anniversary

 

Fourth Anniversary

We celebrate today the fourth anniversary of our little Mass Centre in Earlsfield where, thanks be to God, we have had a weekly Sunday Mass for Catholics from the London area and home counties, faithful to the spirit of Archbishop Lefebvre and against the liberalism of the SSPX. Well over 100 souls have availed themselves of the sacraments here.

In addition to the weekly Sunday Mass we have had Religious Professions, Third Order Professions, many conferences, pilgrimages, a Rosary Blast and only a few months ago a celebration of the 30th anniversary of the episcopal consecration of Bishop Williamson.
Deo gratias.
Please remember us in your prayers.
Advertisements

Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Czymś naturalnym jest, że ludzie niewierzący, którzy w swym życiu błądzą jak statek pozbawiony światła latarni, popadają często w rozpacz. Niezrozumiałym jednak jest, że także ludzie wierzący grzeszą brakiem ufności ku Panu Bogu i żyją tak, jakby Go nie było, jakby Jego słowa i obietnice były nic niewarte. Tymczasem Bóg swą wiernością i dobrocią przewyższa nieskończenie nawet najbliższego przyjaciela, nie ma w Nim choćby najmniejszego cienia zła czy fałszu. Tam, gdzie moglibyśmy spodziewać się jego słusznego gniewu, On zamiast karać, przebacza i pomaga. Dlatego słusznie całe życie Syna Bożego na ziemi Dzieje Apostolskie ujęły w krótkich, ale jakże wymownych słowach: przeszedł dobrze czyniąc (Dz 10, 38). Niezrównana dobroć Chrystusowa, której świadkami jesteśmy także dziś obserwując dwa cudowne uzdrowienia, pobudzać nas powinna do dziecięcej ufności względem naszego Ojca, który jest w niebie.

Nie każda jednak ufność i nie każda nadzieja miła jest Panu Bogu. Katechizm uczy nas bowiem, że grzeszna jest zbytnia czy wręcz zuchwała ufność. Jej fala niczym tsunami ogarnęła współczesny świat, który kpi sobie ze swego Stwórcy, który zachęcany przez opanowanych szaleństwem modernizmu posoborowych papieży i biskupów bezczelnie żąda od Zbawiciela miłosierdzia bez sprawiedliwości, przebaczenia bez pokuty, moralności bez zasad. Dlatego też musimy ze wszelkich sił starać się o to, by w tych czasach straszliwego zamętu, który ogarnął ludzkie umysły, nasza nadzieja i ufność były prawdziwie katolickie. Jakie jednak cechy ma prawdziwa nadzieja, która ochroni nas zarówno przed popadnięciem w tragiczne zwątpienie jak i zuchwałością wobec Naszego Pana? Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w słowach dzisiejszej Ewangelii.

Po pierwsze, nadzieja powinna być pełna czci. Spójrzmy z jakim uszanowaniem zwraca się do Odkupiciela trędowaty. Najpierw, nim zbliży się do Najświętszego, pada na twarz i oddaje Mu pokłon. Potem zaś nie nalega, nie żąda, tylko pokornie, wręcz nieśmiało mówi: Panie, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie oczyścić! Spójrzmy na setnika, potężnego rzymskiego żołnierza, który nie przychodzi wydać rozkaz, lecz ze czcią prosi Pana Jezusa o uzdrowienie swego sługi. Gdy zaś słyszy, że Zbawiciel zamierza nawiedzić jego dom i spełnić jego prośbę, wówczas wypowiada przepiękne słowa, które weszły do liturgii Kościoła: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój!

Po drugie, nadzieja powinna być bezgraniczna. Zwróćmy uwagę, że trędowaty mówi: Jeśli chcesz – możesz. Pomiędzy te dwa słowa zmieści się tylko gorące uczucie bezgranicznej ufności grzesznego człowieka do Zbawiciela. Podobnie i setnik, który z całego serca wierzy, że wystarczy jedno słowo Pana, aby stał się cud. Taka zaś pełna bezgranicznego zaufania modlitwa niejako zmusza Pana Boga do spełnienia prośby. Dlatego słusznie napisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus: modlitwa to jakby królowa, która zawsze ma wolny przystęp do króla i może otrzymać od niego, cokolwiek zażąda.

Po trzecie wreszcie, nadzieja powinna być szczera. Ani trędowaty, ani setnik nie kalkulują, nie obliczają, czy opłaca im się zwrócić się o pomoc do Odkupiciela. Poruszony ich dziecięcą ufnością Pan Jezus dokonuje cudów, wyciąga swoją rękę, dotyka trędowatego i na jego prośbę odpowiada: Chcę, bądź oczyszczony. Następnie zaś mówi setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. Setnik zaś pełen szczerej wiary, której na próżno szukać wśród Żydów, idzie do domu, pewny, że tam zastanie to, o co ośmielił się prosić.

Kochani moi! Taka powinna być nasza ufność wobec Pana Boga: pełna czci, bezgraniczna i szczera. Owocem zaś tej prawdziwej nadziej jest pokój serca. Dlatego i do nas skierowane są słowa św. Pawła: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (Flp 4, 6-7).

Amen.

SACERDOS PIUS

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26, 41)

http://sacerdospius.blogspot.com/2019/01/kazanie-na-iii-niedziele-po-objawieniu_26.html

The message of Fatima, the last remedy given to the world

Mary’s Immaculate Heart’s mediation

Fatima is the salvation of the world entrusted to the Immaculate Heart of Mary. Indeed, the Angel had indicated the transition in the prayer of atonement that he taught the children in the Fall: they were to ask for the conversion of sinners through the infinite merit of the Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary.

On June 13, 1917, Our Lady told Lucy:

Jesus wishes to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. To whoever embraces this devotion, I promise salvation and these souls shall be dear to God, as flowers placed by me to adorn His throne.

That promise alone would suffice to embrace such a devotion!  But what is the Immaculate Heart of Mary?

The Immaculate Heart of Mary

One must first understand the word “heart” in its biblical sense: it is not simply the physical organ, the “muscle”, or the place of all our feelings, but in a general sense it is the human soul with all its faculties.

Let us make man in our image, according to our likeness” God said in Genesis (1,26). Immaculate in her conception, in loving correspondence with even the smallest inspirations of the Holy Spirit, Our Lady’s soul is the masterpiece, the perfect image of the Holy Trinity, and therefore the perfect model of creature.

In the prayer of the Mass of August 22nd, the Church is asking for us the grace to live according to the heart of God by celebrating the solemnity of Mary’s Immaculate Heart: “Ut ejusdem Immaculati Cordis festivitatem devota mente recolentes, secundum Cor tuum vivere valeamus.” The Church makes us understand here that the way to live according to the Heart of God is by imitation of Our Lady’s virtues.

To have a true devotion to the Heart of Mary is therefore, though her, with her, in her and for her1, to conform always more, with love, to the will of God at the present moment.

That is the devotion to Our Lady for all times. It is now important to understand which clarifications the Virgin Mary provides for today.

The Requests of Our Lady of Fatima

At Fatima, there were two sorts of requests: those addressed to all the faithful, and those meant for the Pope. Let us examine first the requests regarding all the faithful.

A. REQUESTS CONCERNING ALL THE FAITHFUL:

5 points, which can be reduced to 2:

1) Fulfillment of daily duty

Let us listen to Sister Lucy:

The most important thing is the fulfillment of daily duty, and offering these sacrifices to fulfilment of duty for poor sinners.

The secondary requests are the Rosary and the Scapular, and perhaps ever more specifically the things which those two devotions demand: prayerful meditation on the mysteries of the Rosary, and consecration to the Immaculate Heart 2.

Let us briefly explain these few points, and first what is the most important: fulfilment of daily duties.

Over and over again, during those precious hours I was in her company [says sister Lucy] Our Lady emphasized that it is the fulfillment of one’s daily duty, according to one’s state in life, and the sanctification of this effort in reparation for our sins and for the conversion of sinners, which is the primary condition for the turning back of the tide of evil which threatens today’s world 3.

The following words of Sister Lucy also show us that in today’s world, devotion to the Immaculate Heart of Mary – as well as devotion to the Sacred Heart- is meant for reparation:

In front of the palm of Our Lady’s right hand was a heart encircled by thorns which pierced it.  We understood that this was the Immaculate Heart of Mary, outraged by the sins of humanity, and seeking reparation. (apparition of June 13, 1917)

Today, times are bad.  Sins have become like a wave submerging the world and, since Our Lord, the number of souls being damned has never been so great: that is why Our Lady showed the children Hell on July 13.

The Blessed Virgin Mary invites us to save souls by offering the sacrifices necessary for the accomplishment of our daily duties to her Immaculate Heart, first for our own sins – let’s not forget this! – and for the conversion of sinners.  That is how we will bring back to God the modern man who doesn’t fulfill his duties towards God, towards himself, or towards his neighbor, because he only thinks about claiming his own rights.

Every day, when we get up, we could recite the prayer taught by Our Lady on July 13:

O Jesus, it is for the love of you, for the conversion of sinners, and in reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary.

That morning consecration will affect all our actions of the day, becoming thus offerings in reparation for the Immaculate Heart of Mary, even if we don’t think about it at the time.  But it is also good, of course, to renew this offering during the day as an aspiration, especially whenever a sacrifice is to be offered.

2) Consecration to Our Lady

This offering of all our actions comes back to and leads to the consecration of our life to Our Lord through the Virgin Mary.  It’s the spiritual oblation, the interior sacrifice, shown by the exterior practice of virtues.  We have already spoken of this in connection with the apparitions of the angel – from the summer of 1916 – and which is now being fulfilled by the mediation of Our Lady.

3) The wearing of the scapular of Mount Carmel

In the spirit of Fatima, the scapular which the three children were shown by Our Lady on 13th October, while the crowd was seeing the miracle of the sun, this scapular is both the sign of our consecration to Mary, and a pledge of her very special protection.

4) Daily recitation of the Rosary

The main means given by Our Lady to accomplish this ideal is the Rosary.

Sister Lucy continues :

But (The Virgin Mary) also stressed that the Rosary is indeed important, because it is one of Our Lady’s principal aids given to us to facilitate the sanctification of our daily duty4.

Let us remember here that in his Encyclical Laetitiae Sanctae, Pope Leo XIII saw the Rosary as the best remedy to the present evils in society:

The distaste for a simple and laborious life can be remedied by meditating on the joyful mysteries. (…)

Repugnance to suffering of any kind is healed by meditating on the sorrowful mysteries which teach us patience. (…)

And finally, the forgetfulness of future rewards can be remedied by meditating on the glorious mysteries5.

The Rosary is therefore the most effective means of escaping the indoctrination and conditioning of our spirits organized by the globalists.

Moreover, the request to say the Rosary every day is so important to the Virgin Mary that she keeps coming back to it – like a refrain – in every one of her apparitions from May to October 1917, and on 13th October, when she had promised to tell us her name, she called herself ‘Our Lady of he Rosary’.

In the recitation of the Rosary it is of course a matter of keeping oneself in the presence of Our Lady, and of meditating or contemplating the different mysteries one after the other. It might be helpful to use some of the numerous little Rosary meditation booklets which are available to us for this purpose.

5) Communion in reparation on the five first Saturdays

This life of reparation to which Our Lady calls all of us should culminate in Eucharistic communion – let’s remember the apparition of the Angel of Portugal in Autumn 1916, and let’s think of the magnificent Trinitarian vision at Tuy in 1929 (13 June), which sums up the whole spirituality of Fatima.

It’s the communion of reparation of the five first Saturdays of the month, announced on 13th July6, and which Our Lady also came to ask for at Pontevedra on 10th December 1925:

I promise to assist at the moment of death, with all the graces necessary for salvation, all those who, on the first Saturday of five consecutive months shall receive the sacrament of Confession, receive Holy Communion, recite five decades of the Rosary, and keep Me company for fifteen minutes while meditating on the fifteen mysteries of the Rosary, with the intention of making reparation to My Immaculate Heart7.

If the purpose of the preceding requests was the reparation of all sins in general, and to obtain in this way the conversion of sinners, the goal of the devotion of the five first Saturdays is to make reparation for the sins committed especially against the Immaculate Heart of Mary and to save those who committed these sins.

Let us quote here brother Francis of Mary of the Angels:

Ever since God decided to show his design of love, which is to give out his graces to men through the mediation of the Immaculate Virgin, it seems that their refusal to willingly submit to this wish has been the fault which especially wounds His heart, and for which he no longer finds in himself any inclination to forgive. That sin seems to be irremissible; ‘It is a sin that the Gospels call the sin against the Holy Ghost,’says sister Lucy8, ‘A sin that will not be remitted in this world or the next’ (Mt 12,31-32), for there is no crime more unpardonable for our Saviour than the scorning of His most holy Mother and outraging her Immaculate Heart which is the sanctuary of the Holy Ghost9.

And so the Virgin Mary, who is the Queen of Mercy, being unable to bear that souls should be damned because of sins committed against her, has obtained from her Son that this little practice may obtain the saving of many of these souls:

That is the reason why the Immaculate Heart of Mary has inspired Me to ask for this little reparation, says Our Lord; and in consideration of this, to evoke my Mercy to forgive those souls that have had the misfortune of offending her10.

Our Lord will bring to it several precisions, and in the first place, confession can be anticipated:

Confession within eight days is valid, and even beyond that, provided that souls are in a state of grace on the first Saturday when they receive me, and that, in this prior confession, they had the intention of thus making reparation to the Sacred heart of Mary.

Those who forget to formulate this intention, can do so at their next confession, taking advantage of their first opportunity to go to confession11.

The practice of this devotion will be equally acceptable on the Sunday following the first Saturday when priests, for just cause, allow it to souls12.

As to the reason for the number of five Saturdays, Our Lord explained to sister Lucy on 29th May 1930 in Tuy:

There are five kinds of offenses and blasphemies uttered against the Immaculate Heart of Mary:

1. Blasphemies against the Immaculate Conception,

2. Blasphemies against Her Virginity,

3. Blasphemies against Her divine Maternity,

4. The blasphemies of those who publicly seek to place in the hearts of children Indifference or scorn, or even hatred towards this Immaculate Mother,

5. The offenses of those who outrage Her directly in Her holy images13.

**

— Thus we now have the five key points of devotion to the Immaculate Heart of Mary in the spirit of Fatima:

 1. The fulfillment of our daily duties, offered to the Immaculate Heart of Mary in reparation for our sins and for the conversion of sinners;
 2. Consecration to Our Lady;
 3. Wearing the scapular as a sign of this consecration;
 4. Daily recitation of the Rosary;
 5. The communion of reparation on “Five First Saturdays”

— These five components can be brought down to two:

 • Consecration of our whole life to the Immaculate Heart of Mary in reparation for sins in general, and to obtain the conversion of sinners;
 • Communion of reparation on the First Saturdays, which is an expression of love towards Our Lady, in reparation especially for the sins committed against the Immaculate Heart, and to save this category of sinners whom the Queen of Mercy wishes (particularly) to snatch from the abyss.

B. REQUESTS OR OUR LADY OF FATIMA

ADDRESSED TO THE POPE

In May, 1930, when sister Lucy was in Tuy, she wrote to Fr. Goncalves:

The good Lord promises to end the persecution in Russia if the Holy Father deigns to make a solemn and public act of reparation, announces the consecration of Russia to the Most Holy Hearts of Jesus and Mary, and commands his bishops throughout the Catholic world to do likewise – with His Holiness promising, that in return for the end of this persecution, he will approve and recommend the practice of the devotion of reparation outlined above (the five First Saturdays)14.

The practice of the communion of reparation (the five First Saturdays) was not spread by the Popes, and the consecration of Russia has not been done yet.

The result has been not only the spreading of Russia’s errors throughout the entire world, with its millions of corpses, but the infiltration of the Church, which is certainly the greatest victory of communism: accomplished in two great waves of infiltration: under Pius XI and then under Pius XII with the Pax movement15; and then the seizing of power at the Second Vatican Council. The plan of the “Alta Vendita” denounced by Pius IX has thus been completed: a revolution in tiara and cope marching under the cross and [papal] banner16.

Our Lord had predicted:

given that they follow the example of the King of France17 in delaying the execution of My requests, they will likewise follow him into misfortune18.

Here lies, no doubt, the entire question of the Third Secret of Fatima : the present crisis in the Church must be seen within the framework of the apparitions of Fatima as the chastisement of the Church for not having responded to the requests of Our Lady.

And this must also guide our Marian piety today.  True devotion to the Blessed Virgin must make us love and imitate her as she is.  Archbishop Lefebvre stated:

The Virgin Mary is neither a liberal, nor a modernist, nor an ecumenist.  She is allergic to all errors, and even more so to apostasy19.

Can we do something?  YES!   Sister Lucy tells us:

Russia will be converted when a sufficient number are offering their sacrifices and fulfilling Our Lady’s requests20.

This amounts to saying that the conversion of Russia will take place when a sufficient number of souls, in the eyes of God, have consecrated their entire lives to the Virgin Mary.  It is this that will obtain the grace for the Pope to convert and to consecrate Russia, which will then unleash the triumph of the Immaculate Heart of Our Lady, and so also that of the Sacred Heart.

— I asked Our Lord why He would not convert Russia without the Holy Father making that consecration, wrote sister Lucy.

— Because I want My whole Church to acknowledge that consecration as a triumph of the Immaculate Heart of Mary,” Our Lord replied, so that it may defend her cult later on, and place devotion to this Immaculate Heart beside the devotion to My Sacred Heart21.

Should we see an announcement of this triumph in these words of Our Lady at La Salette?

Jesus Christ will be served, adored and glorified; Charity will flourish everywhere. The new kings will be the right arm of Holy Church, which will be strong, humble, pious, poor, zealous and imitative of the virtues of Jesus Christ. The Gospel will be preached everywhere, and men will make great strides in the faith, because there will be unity among Jesus Christ’s workers and men will live in the fear of God. This peace among men will be short-lived22 : 25 years of abundant harvests will make them forget that the sins of men are the cause of all the woes which happen on earth23.

As for us personally, united in devotion to the Sacred Heart, the devotion to the Immaculate Heart of Mary will allow us to reach salvation; and should difficult times come, we will come through and keep our souls, and even obtain the grace of martyrdom if necessary.

Personal Consecration to the Immaculate Heart of Mary

composed by sister Lucy

Oh, Virgin Mary, Mother of God and our Mother. I consecrate myself entirely to your Immaculate Heart with all that I am and all that I possess.

Take me under your motherly protection, defend me against dangers, help me overcome temptations, watch over the purity of my body and my soul.

May your Immaculate Heart be my refuge and the path that leads me to God.

Give me the grace to pray and sacrifice myself for love of Jesus, for the conversion of sinners, and in reparation for the sins committed against your Immaculate Heart.

In entrusting myself to you, and in union with the Heart of your divine Son, I want to live for the Very Holy Trinity in whom I believe, whom I adore, in whom I hope, and whom I love.  Amen!


 1. This doctrine is to be found in : A Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin, by saint Louis-Marie Grignion de Montfort
 2. Excerpt from sister Lucy’s 1946 interview by John Haffert, a leading figure of The Blue Army, in The Brother and I, ch.27.
 3. Interview with sister Lucy by John Haffert, ibid, p. 17.
 4. Interview with sister Lucy by John Haffert, ibid, p. 17.
 5. Leo XIII’s Encyclical Letter Laetitiae Sanctae, 8th September 1893.
 6. « God will punish the world for its crimes, by means of war, famine, and persecutions of the Church and of the Holy Father.  To prevent this, I shall come to ask for the consecration of Russia to my Immaculate Heart, and the Communion of reparation on the First Saturdays. »
 7. « What joy when the First Saturday comes!” exclaimed little Jacinta.
 8. Sister Lucy, interviewed by Father Fuentes, 1957.
 9. Br Francis of Mary of the Angels, Fatima, Intimate joy World event, Saint Parres-lès-Vaudes, Éditions de la Contre-Réforme catholique, 2nd edition, 1993, p159-160.
 10. Quoted by Br Francis of Mary of the Angels, ibid, p159.
 11. Our Lord’s words as quoted by sister Lucy in a letter to Canon Lopes, 15 Feb, 1926.
 12. Our lord’s words as quoted by Sister Lucy to Fr Gonçalves, her confessor, in a letter from 30 May 1930.
 13. Letter from sister Lucy to Fr Gonçalves, 12 June 1930.
 14. Sister Lucy, quoted by Br. Francis of Mary of the Angels, ibid., p. 199.
 15. We can refer to Sel de la Terre, no. 53 (Summer 2005): « Fatima Our Hope », article of Dominicus; « Did John Paul II consecrate Russia? », p. 63, note 3; article edited in a booklet by Editions du Sel entitled: « Russia will convert; Has the Consecration to the Immaculate Heart been accomplished? »
 16. Extract from the secret papers of the “Alta Vendita” of the Italian Carbonari (Freemasons), which fell into the hands of Pope Gregory XVI, and was then published by request of Pope Pius IX by Cretineau-Joly in his work The Roman Church and the Revolution. We can refer to Chapter 21 in the work by Msgr. Lefebvre They have Uncrowned Him, “The Conspiracy of the Alta Vendita,” Suresnes, Clovis, 2017. Also edited by Angelus Press.
 17. King Louis XIV, who didn’t consecrate France to the Sacred Heart of Jesus. The result was the French Revolution, exactly one century after the requests of the Sacred Heart to saint Marguerite-Marie Alacoque.
 18. Words of Our Lord reported by sister Lucy in a letter to her bishop, August 29, 1931.
 19. Archbishop Lefebvre, Spiritual Journey (end of the chapter on the Blessed Virgin Mary). Book edited by Angelus Press.
 20. Remark by sister Lucy reported by John Haffert in his work “The Brother and I,” Ch. 27.
 21. Letter from sister Lucy to Fr. Gonçalves, May 18, 1936.
 22. July 13, 1917, Our Lady said: “A period of peace will be granted to the world.”  In Our Lady’s message at La Salette, it is after this period that the Anti-Christ arrives.
 23. The Apparition of the Most Holy Virgin on the Mountain of La Salette, Saturday, September 19, 1846, Paris/Rome/Bruges, Saint Augustine Society, 1922. (Imprimatur of Fr. A. Lepidi O. P., Master of the Sacred Palace and permanent Assistant of the Congregation of the Index.)

Saint Paul VI ?

By Dominicus

After the recognition of the the “heroic virtues” of Pope Paul VI by Benedict XVI on December 20, 2012, and the pretend beatification by Pope Francis on Sunday, October 19, 2014, his pretend canonization took place on Sunday, October 14, 2018.  A new false canonization, after that of popes John XXIII and John-Paul II.

To be beatified or canonized, a pope must have exercised heroic Christian virtues not only as a Christian, but also as pope.  But, far from having exercised exemplary virtues, Pope Paul VI is among those who have contributed the most, along with the Popes John XXIII and John Paul II, to the self-destruction of the Church.

Let us begin by recalling some facts regarding his pontificate, then we will give some documentation.

List of facts regarding Paul VI

 1. The first list of facts is found in the book by Msgr. Lefebvre, Le coup de maître de Satan[The Masterstroke of Satan]1:

A list of facts that, taken separately, can seem insignificant, but which, seen in the light of the new humanism, take on an astonishing meaning :

— Visit to the UN and support of this Masonic organization and enemy of all that is Catholic.  [October 4, 1965, with a humanistic speech ( “What you are proclaiming here are the basic rights and duties of man, his dignity, his liberty and above all his religious liberty.  We feel that you are spokesmen for what is loftiest in human wisdom.”) and pacifistic (  “never again war, never again war !” ) ]

— Visit to the worship hall of the UN, a true Masonic temple. [The same day Paul VI entered the « meditation room », a Masonic sanctuary in the center of which there is  “an altar for a faceless God”.]

— Renunciation of the tiara, sign of the power of the pontificate. [November 13, 1964, Paul VI placed the tiara on the altar, in full council before all the bishops of the entire world, giving it up definitively.]

— Refusal to condemn communism at the Council.

— Embarrassing presence of observers of all religions at the sessions of the Council.

— Nomination of four moderators.

— Intervention by a woman at the Council.

— Trip to the State of Israel.  Contact with the Chief Rabbi.

— Hugging Athenagoras, the Orthodox patriarch, with the lifting of his excommunication.  Athenagoras had a Masonic funeral.  [During his trip in the Holy Land on January 6, 1964, on the Mount of Olives, Paul VI hugged Athenagoras I, a 33rd degree Mason.  This was the first meeting between a pope and a patriarch since the Council of Florence (1439).  At the pope’s initiative, he and the patriarch together blessed the audience.]

— Intervention against the Cœtus Internationalis Patrum [group of conservative bishops, among them : Archbishop Lefebvre and Bishop de Castro-Mayer], but support of the liberal cardinals.

— At St. Paul Outside the Walls, the handing over of the the papal ring to Ramsey, Anglican “archbishop” of Canterbury – in fact, a layman2, Mason, and heretic.   Blessing given with the Pope to the whole present Church : cardinals, bishops, clergy, etc. [This took place March 23, 1966.]

— Visit to Bogotà to support the claims of the “camperinos” and indirectly of the “guerillas”.

— Visit to the Philippines to arrive at Hong Kong where a pro-communist speech was to be given, but it was forbidden by the governor of Hong Kong.

— Decree for mixed marriages, without a requirement for Catholic baptism of the children.

— Nomination of a commission for the birth control pill, expecting it to take two years to decide !

— Decree on “Eucharistic hospitality” permitting Protestants to receive the Eucharist.

— Secretariat for unity with pro-Lutheran declarations.

— Secretariat for non-Christians.

— Suppression of holy days of obligation.

— Suppression of the Eucharistic fast.

— Suppression of abstinence.

— Permission of Saturday Masses for Sunday.

— Permission of cremation.

— Concelebration of Anglican pastors in the Vatican.

— Blessing of dancing and screaming Pentecostals at St. Peter’s.

— Kissing the feet of the Orthodox.

— Sending the flag of Lepanto back to the Muslims.

— Sending the head of St. James to the Orthodox.

And all the big reforms :

— Liturgical reforms.

— Reform of the seminaries.

— Democratization of the institutions : synod of bishops at Rome ;

— episcopal conferences without a precise delimiting of power ; diocesan priestly councils.

— Reform of the Roman Curia and especially of the Holy Office.

— Reform of the nomination of bishops.

— Revision and modernization of all the Constitutions of religious societies.

— Obligatory resignation of bishops at 75 years of age.

— Ousting of cardinals from the Conclave at 80 years of age3.”

 1. To this impressive list, one can add other acts.
 2. a) First, some facts taken from the book by Albert Briault and Pierre Fautrad, Le Ralliement de Rome à la Révolution4[Rallying Rome to the Revolution]:

— Gift of the cross and ring to the Buddhist U’Thant [Secretary General of the UN].

— Wearing of the Ephod of the Jewish high priest alongside the pectoral cross.

— Communal prayer at the C.O.E. at Geneva.

— Participation in an ecumenical celebration in Sydney.

— Abolition of the minor orders and the subdiaconate.

— Systematic replacement of faithful bishops with progressive, even communist ones.

— Replacement of curacies and vicarages with “priestly teams“.

— Suppression of the Anti-Modernist Oath.

— Heretical, ecumenical translations of Holy Scripture.

— Heretical Dutch catechism circulated everywhere.

— Catholic universities and major seminaries become homes of heresy.

— Almost complete liberty left to the perverters (both clergy and laity) of the children and youth, in the schools and even churches.

 1. b) Let us add some facts taken from the prolific, but not always well-referenced studies of Fr. Luigi Villa 5:

— On March 20, 1965, Paul VI received an audience of the directors of the Rotary Club, a Masonic organization, and said that the motto (“friendship and culture“) of this para-Masonic group was good, that their method (periodic festive meetings) was good, and finally that the ends (professional needs, progress of the culture, friendly relations between men and the nations) were good 6

— Paul VI wanted Giordano Gamberini (1915-2003) 7 to be part of the steering committee of the Bibbia Concordata 8.   Gamberini was grandmaster of the Grand Orient of Italy, one of the founders and “bishop”, under the name of Tau Julianus, of the Italian Gnostic Church.   Gamberini was responsible for the translation of the Gospel of St. John. He later wrote the funeral eulogy of Paul VI in La Rivista Massonica9:

To us, it is the death of him who made the condemnation [of Freemasonry] of Clement XII and of his successors fall.  That is, it is the first time – in the history of modern Freemasonry – that the Head of the greatest Western religion dies not in a state of hostility with the Freemasons. […] F or the first time in history, the Freemasons can pay respect to the tomb of a Pope, without ambiguities or contradiction 10.

— On June 2, 1971, Paul VI received a public audience, at the Vatican, of the members of the “Masonic Lodge” of the B’nai B’rith, and he addressed them thus:

Dear friends, it is with joy that we welcome to St. Peters your distinguished group of leaders of the Anti-Defamation League of B’nai B’rith 11

— Under Paul VI the suppression of the excommunication of the Freemasons was prepared.  In August 1972 Cardinal Seper, prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, communicated to Fr. Riquet S.J.:

“The interpretation of Canon 2335 restricting the excommunication to members of the associations that act against the Church can be admitted.”

Two years later Cardinal Seper addressed a letter to Msgr. Krol, president of the episcopal conference of the United States.  Due to the large diversity of situations from country to country, the cardinal explained, the Holy See did not change the general legislation in force “until the new Code of Canon Law be published by the competent pontifical commission“.  For particular cases the penal law “should always be interpreted restrictively” ; but, he continues :

“One can thus surely teach and apply the opinion of the authors saying that Canon 2335 concerns only the Catholics who are part of associations that act against the Church 12.”

 1. c) Regarding the relations of Paul VI with Freemasonry:

Here is an excerpt from number 197 of the Lettres politiques by Jacques Ploncard d’Assac (reproduced in Itinéraires 305, pp. 166 ff.):

« Paris, June 1986 – The Italian Catholic review Chiesa Viva, in April 1986, published a letter by Fr. Rosario F. Esposito that plays an important role in the collusion with the Masonic lodges under the pontificate of Paul VI.  This letter is addressed to the grand-master Gamberini and was published in Rivista massonica of August 6, 1978:

“My dear Gamberini,” Fr. Esposito very amicably begins. He reports to his correspondent that a Dominican, Fr. Felix A. Morlion, founder of the International University “Pro Deo“, confided to him that, speaking one day with then-monsignor Montini, regarding the relations between the Church and Freemasonry, Montini had told him:  “In less than a generation, peace will be made between the two societies” (the Church and Freemasonry).

“Now that the Pontiff is deceased,” Fr. Esposito continued, “there is no reason to continue to keep the secret.  And the prediction – I would say almost the decision – is fully verified:  the meeting with Morlion must not have taken place before 1948-1950, the letter of the Holy Office to Cardinal Krol dated July 19, 1974, thus the terms of a generation were perfectly respected.

“Besides, Paul VI had, before even 1970, the occasion to bring other blows to the wall of Christian-Masonic enmity. The ‘acquiescence’ of the Vatican to the decision of the bishops of Scandinavia and Finland, according to which, converts from Protestantism, eventually enrolled in Masonry, would not be obliged to renounce it, but would be permitted to keep the two qualifications, Catholic and Masonic, dates from 1966 or 1968.  For him who knew the total intransigence, always professed by the Church, of the absolute rejection of Masonry, the acceptance of the Scandinavian-Baltic thesis could not but appear in all its revolutionary character.

“Furthermore, regarding the behavior of Paul VI  toward institutions that, in any manner, are linked to Masonry, one sees the same thing.  Receiving the members of the “Rotary Club,” object of distrust and rejection on the part of the Vatican, Paul VI did not fear to recognize that the Church had fallen into an excessive mistrust: now the way of dialogue and mutual trust has been found.” »

Some documents concerning Paul VI

 1. Letter from Msgr. Lefebvre to Paul VI

This letter has a preliminary remark:

In response to that of Cardinal Baggio, prefect of the Sacred Congregation of Bishops, received July 10, 1976, ordering him to manifest to the Holy Father his regret for the ordinations done June 29.  He gave him a deadline of ten days.”

« Most Holy Father,

All the means of access permitting me to come to Your Holiness being forbidden, may God make that this letter arrive and express our sentiments of profound veneration, and at the same time formulate with an instant plea the object of our most ardent desires that, alas! seem to be subject to dispute between the Holy See and numerous faithful Catholics.

Most Holy Father,

deign to manifest your will to see the reign of Our Lord Jesus Christ extend in this world by:

— restoring the public rights of the Church,

— rendering to the liturgy all its dogmatic value and its hierarchical expression,

— according to the Roman Latin Rite consecrated by many centuries of use,

— reestablishing the honor of the Vulgate, and

— restoring the catechisms to their true model, that of the Council of Trent.

Doing this, Your Holiness will restore the Catholic priesthood and the reign of Our Lord Jesus Christ over the people, families, and civil societies.

According to the example of your predecessors, it will render the correct conception of the false ideas that have become the idols of modern man: liberty, equality, fraternity, democracy.

May Your Holiness abandon the harmful enterprise of compromise with the ideas of modern man, an enterprise that originates from a secret agreement between the dignitaries of the Church and those of the Masonic lodges, since before the Council.

To maintain this orientation is to continue the destruction of the Church.  Your Holiness will easily understand that we cannot collaborate in such a disastrous design, which we would do if we were to consent to closing our seminaries.

May the Holy Ghost deign to give Your Holiness the graces of the gift of strength, such that it manifests by unequivocal acts that you are truly and authentically the successor- of Peter proclaiming that there is salvation only in Jesus Christ and in His mystical spouse, the holy Roman Catholic Church.

And may God… “

Marcel Lefebvre,

former Archbishop of Tulle.

Albano, July 17, 1976.

 1. Msgr. Lefebvre’s assessment of Humanæ Vitæof Paul VI

When one sees the time that Pope Paul VI allocated to solve the question of contraception, well! it is to despair of morality.  It is finished, because there is no longer morality.

He appointed a commission for it, and this commission took more than two years (two and a half years 13) before responding to a question that the Christians, the poor Christians in the pew, could answer right away: they knew well that it was forbidden.  You well know that one cannot have relations which prevent the conception of a child.  They knew it well.

So it needed to wait two and a half years to have a response.  During this time, well! evidently, the pill is spread everywhere.  One asked himself: “Since no one has said anything, it is because he is free.  What could be free, the pope could leave free.”

And then, behold, it is accomplished.  There is no way back.  Now look, the priests leave it entirely: “It is of no importance, you being free; one must judge according to his convictions.” 14

 1. Excerpts from the Liber Accusationisof Abbé de Nantes
 • “To believe in man, build the world, liberate the people, knock down tyrants, develop culture, and restore democracy.  Paul is the prophet of this new age where all the religions, ceasing to oppose each other, comprise the Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle [Spiritual Animating Movement of Universal Democracy], the MASDU of Paul VI! […]”
 • I feel [this paternity] flowing out from me in concentric circles, and beyond the visible borders of the Church.  I feel I am the father of the entire human family.” […]
 • “So that the world goes well, Paul VI clearly conceived that he must be Pope, as De Gaulle saw that he must be Chairman.”
 1. Declaration of Paul VI to the bishops assembled at the closing of the Council, December 7, 1965

The religion of the God who became man has met the religion (for such it is) of man who makes himself God.  And what happened?  Was there a clash, a battle, a condemnation?  There could have been, but there was none.  The old story of the Samaritan has been the model of the spirituality of the council.  A feeling of boundless sympathy has permeated the whole of it.  The attention of our council has been absorbed by the discovery of human needs (and these needs grow in proportion to the greatness which the son of the earth claims for himself).  But we call upon those who term themselves modern humanists, and who have renounced the transcendent value of the highest realities, to give the Council credit at least for one quality and to recognize our own new type of humanism: we, too, in fact, we more than any others, honor mankind 15.”

One can compare this declaration with the instructions St. Pius X gave in his first encyclical:

We must use every means and exert all our energy to bring about the utter disappearance of the enormous and detestable wickedness, so characteristic of our time – the substitution of man for God 16.”

Freemasonry, whose goal is the destruction of the Catholic Church, promotes the worship of man.  Hearing Paul VI, the Freemasons must have enjoyed their triumph.  Is this not the actualization of the plans that they forged in the 19th century?

 1. Mgr Marcel Lefebvre, Le coup de maître de Satan – Écône face à la persécution, Martigny (Suisse), Éditions Saint-Gabriel, 1977, p. 23-24.
 2. Because the Anglican ordinations are invalid.
 3. End of quote of Archbishop Lefebvre.
 4. Albert Briault et Pierre Fautrad, Le ralliement de Rome à la Révolution, Bourg-le-Roi, Éditions Pierre Fautrad, 1978, p. 92-95.
 5. Father Luigi Villa was a spiritual son of Padre Pio, who gave him the mission to investigate the infiltration of Freemasonry in the Church.
 6. The text of the speech is available in Italian at: www.vatican.va.
 7. The Italian Gnostic Church was inspired by the Gnostic Church founded in France in 1880 by Jules Doinel.
 8. The Bibbia Concordata is a Bible published in 1968, directed by a group of Jewish, Catholic, Orthodox, and Protestant biblical scholars of the Italian Biblical Society.
 9. Source: Fr. Luigi Villa, Paul VI Beatified?, p. 128.
 10. La Rivista Massonica n° 5, July 1978, p. 290.
 11. Source: Fr. Luigi Villa [p. 130]; https://www.notredamedesion.org/.
 12. Letter from Cardinal Seper to Cardinal Krol, DC 1974, col. 856. See Bernard Lecomte, L’Église et les francs-maçons, Perrin, 2014; Hervé Hasquin, Les catholiques belges et la franc-maçonnerie: De la «rigidité Ratzinger» à la transgression?, editor Avant-Propos, 2013.
 13. [In fact, it took four years, which is much worse: from the discourse to the cardinals on June 23, 1962, to the encyclical Humanæ vitæ of July 25, 1968. Ed.]
 14. Msgr. Lefebvre, Conférence spirituelle à Écône, 21 February 1989. Full text in Le Sel de la terre 75 (2010).
 15. Paul VI, Address at the closing of the Council, December 7, 1965; DC n° 1462 (1966), col. 63-64.
 16. Saint. Pius X, Encyclical E Supremi Apostolatus.